bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เม.ย.๖๑ : คำปราศรัยของ นายสี จิ้น ผิง

คำปราศรัยของ นายสี จิ้น ผิง ในการตรวจพลทางทะเลที่น่านน้ำทะเลจีนใต้ ของคณะกรรมาธิการทหารทหารกลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๑  

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เม.ย.๖๑ : ข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boao Forum for Asia : BFA) ประจำปี ๒๐๑๘ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ : ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวปราศรัยในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวปราศรัยในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boao Forum for Asia : BFA) ประจำปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ : กรณีที่รัฐบาลจีนทุ่มเทให้การสนับสนุนเทคโนโลยี AI

กรณีที่รัฐบาลจีนทุ่มเทให้การสนับสนุนเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยยกระดับอัตราการผลิตในอุตสาหกรรมและก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI เชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.๖๑ : กรณีที่จีนติดตั้งระบบ “สกายเน็ต”(Skynet) ใน ๑๖ เมือง

กรณีที่จีนติดตั้งระบบ “สกายเน็ต”(Skynet) ใน ๑๖ เมือง ทำให้สามารถช่วยตำรวจตามจับคนร้ายได้โดยผ่านเทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Facial-recognition technology) 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย.๖๑ : ความสำคัญของทิเบตในการเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติ

ความสำคัญของทิเบตในการเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติ นอกเหนือจากการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์และการเมืองการปกครอง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๔ เม.ย.๖๑ : หลักคิดของจีนในการพัฒนาประเทศ ด้วยการแบ่งเป็นพื้นที่ (Zone)

หลักคิดของจีนในการพัฒนาประเทศ ด้วยการแบ่งเป็นพื้นที่ (Zone) โดยใช้ศักยภาพของแต่ละพื้นที่มุ่งสู่การพัฒนาตามจุดมุ่งหมายและจุดเน้นที่แตกต่างกัน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓ เม.ย.๖๑ : ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนที่มีประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตประจำวัน

ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนที่มีประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตประจำวัน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒ เม.ย.๖๑ : รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีเงินเหลืองบเกินดุล โดยจะแบ่งแจกให้ประชาชน

รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีเงินเหลืองบเกินดุล โดยจะแบ่งแจกให้ประชาชน 

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ : รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนพัฒนาเทคโนโลยี

รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อเดือน ก.ค.๖๐ ที่จะผลักดันให้จีนเป็นผู้นำด้าน IT ของโลกภายในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)