bg-head-3

บทความ

ประเทศจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๓ ก.ค.๖๒ การสร้างบรรยากาศในการเข้าออกเมืองให้แก่บุคลากรชาวต่างชาติที่เดินทางไปประเทศจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๓ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในการเข้าออกเมืองให้แก่บุคลากรชาวต่างชาติที่เดินทางไปประเทศจีน

นายลู่ คัง

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ การแถลงข่าวของนายลู่ คัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการแถลงข่าวของนายลู่ คัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน

ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๒ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน โดยการขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างเส้นทางบกและเส้นทางทะเลเพื่อขยายระบบโลจิสติกส์

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน โดยการขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างเส้นทางบกและเส้นทางทะเลเพื่อขยายระบบโลจิสติกส์ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี) ภายใต้กรอบข้อริเริ่ม “แถบและเส้นทาง”(Belt and Road Initiative: BRI)

ระบบเครดิตทางสังคม

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๒ จีนเร่งผลักดันการสร้างระบบเครดิตทางสังคม (social credit system) และการจัดตั้งกลไกกำกับดูแลแบบใหม่ที่ถือเครดิตเป็นพื้นฐาน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนเร่งผลักดันการสร้างระบบเครดิตทางสังคม (social credit system) และการจัดตั้งกลไกกำกับดูแลแบบใหม่ที่ถือเครดิตเป็นพื้นฐาน

คณะทูตจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ การประชุมใหญ่ประจำปีของคณะทูตจีนประจำต่างประเทศ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ประจำปีของคณะทูตจีนประจำต่างประเทศ

จีนต่อต้านรัฐบาลสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ การแสดงจุดยืนของจีนในการต่อต้านรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้อนุมัติให้มีการค้าอาวุธมูลค่า ๒,๒๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับเกาะไต้หวัน ที่จีนเน้นย้ำตลอดมาว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงจุดยืนของจีนในการต่อต้านรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้อนุมัติให้มีการค้าอาวุธมูลค่า ๒,๒๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับเกาะไต้หวัน ที่จีนเน้นย้ำตลอดมาว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่

พุทธศาสนาในจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ ก.ค.๖๒ วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจีน

หุ่นยนต์หลวงพี่ "เสียนเอ้อร์"

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในจีน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ค.๖๒ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (ตอนที่ ๓ จบ – การดำรงความมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ)

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (ตอนที่ ๓ จบ – การดำรงความมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ)

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ค.๖๒ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ตอนที่ ๒ การขับเคลื่อนแนวคิดทางยุทธศาสตร์

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ค.๖๒) ขอนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (ตอนที่ ๒ การขับเคลื่อนแนวคิดทางยุทธศาสตร์)