bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ เม.ย.๖๓ กรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ได้เปิดตัวโครงการวิจัย ๖๘ โครงการ อันเป็นผลมาจากการเกิดระบาดของโรคโควิด-๑๙

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ เม.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ได้เปิดตัวโครงการวิจัย ๖๘ โครงการ อันเป็นผลมาจากการเกิดระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๕ เม.ย.๖๓ ความเคลื่อนไหวที่สำคัญของรัฐบาลจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๕ เม.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่สำคัญของรัฐบาลจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ เม.ย.๖๓ แผนการลงทุนสาธารณูปโภคแบบใหม่ของจีน จะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ในระยะสั้น รวมทั้งจะเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของจีนในระยะยาว

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ เม.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนสาธารณูปโภคแบบใหม่ของจีน จะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ในระยะสั้น รวมทั้งจะเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของจีนในระยะยาว 

โควิด

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ เม.ย.๖๓ ข้อเสนอในการร่วมกันรับมือกับโควิด-๑๙

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ เม.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอในการร่วมกันรับมือกับโควิด-๑๙ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑ เม.ย.๖๓ คณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จีน โดยสารเครื่องบินเหมาลำของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นจากมณฑลยูนนานถึงกรุงเวียงจันทร์

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑ เม.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จีน โดยสารเครื่องบินเหมาลำของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นจากมณฑลยูนนานถึงกรุงเวียงจันทร์ เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-๑๙ ตามคำเชิญเร่งด่วนของ สปป. ลาว

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ ความเคลื่อนไหวของมณฑลหูเป่ยในประเทศจีน ที่เป็นจุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ยกเลิกมาตรการควบคุม และอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของมณฑลหูเป่ยในประเทศจีน ที่เป็นจุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ยกเลิกมาตรการควบคุม และอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ หลังจากถูกสั่งปิดมานานกว่า ๒ เดือน (ยกเว้นนครอู่ฮั่นที่เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย จะยังคงมาตรการควบคุมไว้จนถึงวันที่ ๘ เม.ย.๖๓) 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ กรณีที่ผู้นำจีนได้เน้นถึงแนวทางของจีนในการร่วมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ผู้นำจีนได้เน้นถึงแนวทางของจีนในการร่วมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๓ ท่าทีของจีนต่อการสนับสนุนการประสานงาน ความร่วมมือและการรักษาเศรษฐกิจโลก ให้มีความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่ม G20

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อการสนับสนุนการประสานงาน ความร่วมมือและการรักษาเศรษฐกิจโลก ให้มีความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่ม G20

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๘ มี.ค.๖๓ กรณีที่จีนผลิตเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่ต่างประเทศในการจัดซื้อเวชภัณฑ์จากตลาดในประเทศจีนด้วย

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๘ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่จีนผลิตเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่ต่างประเทศในการจัดซื้อเวชภัณฑ์จากตลาดในประเทศจีนด้วย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ จีนได้กำหนดแนวป้องกัน ๓ ขั้น เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของไวรัสโควิด-๑๙ กรณีมีผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจีนได้กำหนดแนวป้องกัน ๓ ขั้น เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของไวรัสโควิด-๑๙ กรณีมีผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ