bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ : ผลการประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

ผลการประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับการศึกษาระหว่างประเทศ โดยจีนกับยูเนสโก (UNESCO) ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วางแผนการศึกษายุคปัญญาประดิษฐ์ : การนำร่องกับการก้าวข้าม” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พ.ค.๖๒ ที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ค.๖๒ : วัฒนธรรมอาหารการกินของเอเชียในการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย

วัฒนธรรมอาหารการกินของเอเชียในการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย โดยจัดเป็นกิจกรรมเทศกาลอาหารเอเชียขึ้นใน ๔ เมืองใหญ่ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ พ.ค.๖๒ : กรณีที่จีนจัดการประชุมสภาปัญญาประดิษฐ์โลก

กรณีที่จีนจัดการประชุมสภาปัญญาประดิษฐ์โลก (World Intelligence Congress: WIC) 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ : ความเคลื่อนไหวในการจัดประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์

ความเคลื่อนไหวในการจัดประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ : กรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวเปิดการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย

กรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวเปิดการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย ในหัวข้อเรื่อง “การแลกเปลี่ยนและการเป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันของอารยธรรมเอเชีย และประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน” 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ : การประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

การประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ หลังจากเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒ ตามเวลาท้องถิ่นในกรุงวอชิงตัน ที่สหรัฐฯ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ : เหตุผลเบื้องหลังของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในเรื่องอารยธรรม

เหตุผลเบื้องหลังของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในเรื่องอารยธรรม โดยเสนอเป็นข้อริเริ่มให้มีการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยอารยธรรมในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ที่กรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ : สำนักข่าว CRI ของจีน ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๒ ว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการทางรถไฟไทย-จีน

สำนักข่าว CRI ของจีน ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๒ ว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการทางรถไฟไทย-จีนอย่างสุดกำลัง 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๒ : การจัดการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย (Conference on Dialogue of Asian Civilizations: CDAC)

การจัดการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย (Conference on Dialogue of Asian Civilizations: CDAC) ที่กรุงปักกิ่ง