bg-head-3

บทความ

ายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ความร่วมมือจีนกับรัสเซีย

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ข้อเสนอ ๔ ประการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอ ๔ ประการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย รวมทั้งข้อคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum) ครั้งที่ ๒๓ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๙ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๙ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒

จีนยุค 5G

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๒ จีนได้เริ่มเปิดเข้าสู่ยุค 5G อย่างเป็นทางการ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนได้เริ่มเปิดเข้าสู่ยุค 5G อย่างเป็นทางการ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซีย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๗ มิ.ย.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ครั้งที่ ๒๓

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๗ มิ.ย.๖๒  ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒ และเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ครั้งที่ ๒๓ โดยปีนี้เป็นปีครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-รัสเซีย

ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ การใช้กฎหมายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน

 

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๕ มิ.ย.๖๒ พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนเข้าร่วมการประชุมแชงกรีล่า

จีนศึกษา วันพุธที่ ๕ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมแชงกรีล่า (Shangri – La Dialogue 2019) หรือ การประชุมสุดยอดความมั่นคงแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การค้าจีน-สหรัฐฯ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๔ มิ.ย.๖๒ จุดยืนของจีนในการปรึกษาหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๔ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในการปรึกษาหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกัมพูชา

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีน – กัมพูชา

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีน – กัมพูชา จากการพบปะหารือระดับผู้นำระหว่างจีนกับกัมพูชา ในช่วงเดือน พ.ค.๖๒ 

หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง 5

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอกรอบแนวคิดของข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ Belt and Road Initiative หรือ BRI ตอนที่ ๕

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอกรอบแนวคิดของข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ Belt and Road Initiative หรือ BRI (ตอนที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นและข้อเสนอ -จบ) เนื่องจากผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมสัมมนา BRI กับนักวิชาการของจีนตามหนังสือเชิญของศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน ในระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. – ๑ มิ.ย.๖๒