bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平) เข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๑

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平) เข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๑

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๔ จีนยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม "ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก"

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๔ จีนยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม "ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก"

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมสุดยอดนานาชาติครั้งแรกเพื่อประยุกต์ใช้ระบบเป่ยโต่ว

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมสุดยอดนานาชาติครั้งแรกเพื่อประยุกต์ใช้ระบบเป่ยโต่ว 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ ความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของจีน ในการประชุมครั้งที่ ๔๘ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ ความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของจีน ในการประชุมครั้งที่ ๔๘ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีของจีน ได้จัดการประชุมแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีของจีน ได้จัดการประชุมแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๗

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๗

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ย.๖๔ “การประชุมหุ่นยนต์โลก ประจำปี ๒๐๒๑” โดยเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ ที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ย.๖๔ “การประชุมหุ่นยนต์โลก ประจำปี ๒๐๒๑” โดยเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ ที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย.๖๔ การประชุม “ความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๕”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.ย.๖๔ การประชุม “ความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๕”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ กรณีที่จีนกำลังเผชิญกับภาวะ "ขาดแคลนแรงงาน" ในอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งๆ ที่จีนมีประชากรมากกว่า ๑.๔๑ พันล้านคน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ กรณีที่จีนกำลังเผชิญกับภาวะ "ขาดแคลนแรงงาน" ในอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งๆ ที่จีนมีประชากรมากกว่า ๑.๔๑ พันล้านคน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนแถลงเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๔ ว่าได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาม "แผนแม่บทสำหรับช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตก"

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนแถลงเมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๔ ว่าได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาม "แผนแม่บทสำหรับช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตก"