bg-head-3

บทความ

ปัญญาประดิษฐ์

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ การส่งเสริมและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของจีน

คัดแยกประเภทขยะ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๒ รัฐบาลจีนผลักดันการคัดแยกประเภทขยะในหลายเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณขยะในเมืองมีจำนวนลดน้อยลง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจีนผลักดันการคัดแยกประเภทขยะในหลายเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณขยะในเมืองมีจำนวนลดน้อยลง

อนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ย

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๒ กรณีที่จีนและสหรัฐฯ ต่างร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ย (UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation) ที่ประเทศสิงคโปร์

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนและสหรัฐฯ ต่างร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ย (UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation) ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๒

การค้าเสรี

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๙ ส.ค.๖๒ แผนแม่บทเขตใหม่หลินก่างของเขตนำร่องการค้าเสรีของจีน (เซี่ยงไฮ้)

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๙ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแผนแม่บทเขตใหม่หลินก่างของเขตนำร่องการค้าเสรีของจีน (เซี่ยงไฮ้)

ค่าเงินหยวน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค.๖๒ การวางแผนโครงการนำร่องปฏิรูปการเงินระดับภูมิภาคกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวของจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนโครงการนำร่องปฏิรูปการเงินระดับภูมิภาคกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวของจีน

ค่าเงินหยวน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๗ ส.ค.๖๒ แถลงการณ์ของธนาคารแห่งชาติจีน กรณีที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดจีนอยู่ในรายชื่อ “ประเทศที่คุมอัตราแลกเปลี่ยน”

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๗ ส.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแถลงการณ์ของธนาคารแห่งชาติจีน กรณีที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดจีนอยู่ในรายชื่อ “ประเทศที่คุมอัตราแลกเปลี่ยน”

ฮ่องกง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๖ ส.ค.๖๒ ท่าทีและผลกระทบจากสถานการณ์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๖ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับท่าทีและผลกระทบจากสถานการณ์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

หวัง อี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๕ ส.ค.๖๒ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศของจีน ในการเข้าพบปะหารือกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ และพบปะหารือกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวั

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๕ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอประเด็นของ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศของจีน ในการเข้าพบปะหารือกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ และพบปะหารือกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๒ ที่กรุงเทพฯ

จีนเปิดตัวช่องโทรทัศน์เพื่อการทหารและกลาโหม

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๔ ส.ค.๖๒ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนเปิดตัวช่องโทรทัศน์เพื่อการทหารและกลาโหม

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๔ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนเปิดตัวช่องโทรทัศน์เพื่อการทหารและกลาโหม

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓ ส.ค.๖๒ การจัดงานฉลอง ๙๒ ปี แห่งการสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 / People's Liberation Army หรือ PLA)

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารในรอบสัปดาห์เกี่ยวกับการจัดงานฉลอง ๙๒ ปี แห่งการสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军 / People's Liberation Army หรือ PLA สถาปนาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๒๗ หรือ พ.ศ.๒๔๗๐)