bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ มี.ค.๖๔ ประชาคมระหว่างประเทศกล่าวถึงชัยชนะโดยรวมของจีนในการต่อสู้กับความยากจน (ตอนที่ ๒ - จบ) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมระหว่างประเทศกล่าวถึงชัยชนะโดยรวมของจีนในการต่อสู้กับความยากจน (ตอนที่ ๒ - จบ) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน กล่าวอย่างจริงจังในที่ประชุมสรุปการบรรเทาความยากจนแห่งชาติและการยกย่องชมเชย (全国脱贫攻坚总结表彰大会) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ ณ กรุงปักกิ่ง โดยเน้นว่าความพยายามร่วมกันของทั้งพรรคและประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ในช่วงเวลาสำคัญของวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทำให้ประเทศจีนได้รับชัยชนะอย่างรอบด้านในการต่อสู้กับความยากจน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ มี.ค.๖๔ ประชาคมระหว่างประเทศกล่าวถึงชัยชนะโดยรวมของจีนในการต่อสู้กับความยากจน (ตอนที่ ๑) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมระหว่างประเทศกล่าวถึงชัยชนะโดยรวมของจีนในการต่อสู้กับความยากจน (ตอนที่ ๑) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน กล่าวอย่างจริงจังในที่ประชุมสรุปการบรรเทาความยากจนแห่งชาติและการยกย่องชมเชย (全国脱贫攻坚总结表彰大会) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ ณ กรุงปักกิ่ง โดยเน้นว่าความพยายามร่วมกันของทั้งพรรคและประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ในช่วงเวลาสำคัญของวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทำให้ประเทศจีนได้รับชัยชนะอย่างรอบด้านในการต่อสู้กับความยากจน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.พ.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน ได้พบกับตัวแทนของโครงการสำรวจดวงจันทร์ ฉางเอ๋อ-๕ ที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน ได้พบกับตัวแทนของโครงการสำรวจดวงจันทร์ ฉางเอ๋อ-๕ ที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๗ ก.พ.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม LANTING FORUM (蓝厅论坛) ในหัวข้อ “การเจรจาและความร่วมมือ ควบคุมข้อขัดแย้ง ผลักดันความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯ กลับสู่หนทางที่ถูกต้อง”

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๗ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม LANTING FORUM (蓝厅论坛) ในหัวข้อ “การเจรจาและความร่วมมือ ควบคุมข้อขัดแย้ง ผลักดันความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯ กลับสู่หนทางที่ถูกต้อง” (“对话合作,管控分歧——推动中美关系重回正轨”) และได้กล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๖ ก.พ.๖๔ กรณีที่จีนผลักดันการสร้างความเจริญให้หมู่บ้านในชนบทอย่างรอบด้าน โดยประกาศเอกสารเลขที่ ๑ ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๖ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่จีนผลักดันการสร้างความเจริญให้หมู่บ้านในชนบทอย่างรอบด้าน โดยประกาศเอกสารเลขที่ ๑ ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ กรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนรายงานว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ((UNWTO) อย่างเป็นทางการ

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนรายงานว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ((UNWTO) อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เข้าร่วมการประชุมการศึกษาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และการระดมความรู้ โดยจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเช้าวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๔

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เข้าร่วมการประชุมการศึกษาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และการระดมความรู้ โดยจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเช้าวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๔ และกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เพิ่งลงนามในคำสั่งเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เพิ่งลงนามในคำสั่งเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มี.ค.๖๔ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ กองทัพเรือจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ ๒๑” หรือ"Peace-21" ("和平-21") ในทะเล

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเรือจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ ๒๑” หรือ"Peace-21" ("和平-21") ในทะเล ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้