bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ : การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ : คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔

การวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของมหานครเซี่ยงไฮ้ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ : นายหวัง อี้ (王毅) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมพิธีเปิด "สถานการณ์ระหว่างประเทศและการทูตของจีนในปี ๒๐๒๐

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหวัง อี้ (王毅) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมพิธีเปิด "สถานการณ์ระหว่างประเทศและการทูตของจีนในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)" (“2020年国际形势与中国外交”) เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๓ ที่กรุงปักกิ่งและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๖๓ : นครอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย จัดงานมหกรรมตลาดนัดแรงงานและการประกอบธุรกิจส่วนตัวของนักศึกษาจบใหม่

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนครอู่ฮั่น (武汉市) เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย (湖北省) จัดงานมหกรรมตลาดนัดแรงงานและการประกอบธุรกิจส่วนตัวของนักศึกษาจบใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธ.ค.๖๓ : การจัดประชุมโต๊ะกลมของเอกอัครราชทูต ในหัวข้อ “จีนในยุคแผนพัฒนาห้าปี ฉบับที่ ๑๔ กับโลก”

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมโต๊ะกลมของเอกอัครราชทูต (化智库举办的大使圆桌会议) ในหัวข้อ “จีนในยุคแผนพัฒนาห้าปี ฉบับที่ ๑๔ กับโลก” (“十四五时期的中国与世界”) เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง จัดขึ้นโดยคลังสมองจีนและกระแสโลกาภิวัฒน์ (全球化智库) 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ธ.ค.๖๓ : รูปธรรมของความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน กรณีที่จีนให้การสนับสนุนไทยในด้านสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปธรรมของความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน กรณีที่จีนให้การสนับสนุนไทยในด้านสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง และสนับสนุนสถาบันวิจัยของประเทศไทย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๖๓ : การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจีน – อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๑ โดยพลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจีน – อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๑ โดยพลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนกับพลเอกโง ซวน หลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ประธานหมุนเวียนของอาเซียน เป็นประธานการประชุมร่วมกันผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๓ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธ.ค.๖๓ : ข้อเสนอ ๕ ประการของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างจีน – สหรัฐฯ

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ ๕ ประการของนายหวัง อี้ (王毅) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (国务委员兼外长) ของจีน เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างจีน – สหรัฐฯ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ ธ.ค.๖๓ : การกล่าวสุนทรพจน์ของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสมัชชาพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๓ : การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านภูมิยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจมณฑลยูนนานของจีน ต่อเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านภูมิยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจมณฑลยูนนานของจีน ต่อเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้