bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ ต.ค.๖๔ ข้อคิดจากสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานเลี้ยงวันชาติ ณ มหาศาลาประชาชน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ ต.ค.๖๔ ข้อคิดจากสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานเลี้ยงวันชาติ ณ มหาศาลาประชาชน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๕ ต.ค.๖๔ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-รัสเซียครบรอบ ๗๒ ปี

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๕ ต.ค.๖๔ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-รัสเซียครบรอบ ๗๒ ปี

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “สังคมอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของจีน”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “สังคมอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของจีน” 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ ต.ค.๖๔ งานสัมมนาศูนย์วิทยาศาสตร์นานาชาติครั้งที่ ๔ ของฟอรั่มจงกวนชุน ๒๐๒๑

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒ ต.ค.๖๔ งานสัมมนาศูนย์วิทยาศาสตร์นานาชาติครั้งที่ ๔ ของฟอรั่มจงกวนชุน ๒๐๒๑

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ สื่อของจีนได้นำเสนอข่าวกรณีนางเมิ่ง หว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเว่ย

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ สื่อของจีนได้นำเสนอข่าวกรณีนางเมิ่ง หว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเว่ย 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุม

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุม

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๗๖

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ ๗๖ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับ “อัฟกานิสถาน”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับ “อัฟกานิสถาน”