bg-head-3

บทความ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ส.ค.๖๒ จีนใช้ระบบอุทยานแห่งชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ส.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนใช้ระบบอุทยานแห่งชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติ

อ่านหนังสือ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ การประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญต่างชาติของโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือจีน ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒)

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญต่างชาติของโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือจีน ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) 

แคชเมียร์

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ จุดยืนของจีนต่อปัญหาแคชเมียร์ (Kashmir)

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจุดยืนของจีนต่อปัญหาแคชเมียร์ (Kashmir)

ซินเจียงอุยกูร์

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน ได้ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วย “การฝึกอบรมอาชีวศึกษาในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน ได้ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วย “การฝึกอบรมอาชีวศึกษาในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์” เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ เพื่อชี้แจงและตอบโต้บุคคลบางกลุ่มจากประเทศโลกตะวันตกที่ใช้ข้อมูลอันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

จีนและอาเซียน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๒ ความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนกับการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนกับการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๒ ทิศทางความร่วมมือระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของความร่วมมือระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

จีน-อินเดีย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ การประชุมกลไกแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรมระดับสูงระหว่างจีน-อินเดีย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมกลไกแลกเปลี่ยนบุคลากร และวัฒนธรรมระดับสูงระหว่างจีน-อินเดีย

รถยนต์พลังงานใหม่

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ การเร่งผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเร่งผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน

เจรจาจีน-ญี่ปุ่น

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ การเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเจรจาทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น

บล็อกเชน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ ประเทศจีนนำบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ในการปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ประเทศจีนนำบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ในการปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รัฐบาลจีนก็ได้ประกาศใช้ Blockchain ในการจัดเก็บภาษี และการออกเอกสารเรียกเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์