bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอกรอบแนวคิดของข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ Belt and Road Initiative หรือ BRI (ตอนที่ ๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจีน)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยูนนาน ได้นำผู้เขียนไปดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเหมิ่งล่า ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๓๑ พ.ค. - ๑ มิ.ย.๖๒ หลังจากร่วมสัมมนา BRI กับนักวิชาการของจีน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๓๑ พ.ค.๖๒) ขอนำเสนอกรอบแนวคิดของข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ Belt and Road Initiative หรือ BRI (ตอนที่ ๓ เขตเศรษฐกิจพิเศษเหมิ่งล่าของจีน)

เนื่องจากศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำผู้เขียนลงดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อน BRI ของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ : การจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมข้อมูล Big Data ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๐๑๙

การจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมข้อมูล Big Data ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พ.ค.๖๒ ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๒ : การประชุมฟอรั่มคลังสมองจีน-แอฟริกา

การประชุมฟอรั่มคลังสมองจีน-แอฟริกา โดยนักวิชาการจีนและแอฟริกาต่างเรียกร้องให้ประเทศแอฟริกาใช้โอกาสการพัฒนาที่มาจากข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ค.๖๒ : ข้อคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จากการเดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท JL MAG Rare-Earth Co. Ltd.

ข้อคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จากการเดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท JL MAG Rare-Earth Co. Ltd. ที่ทำการผลิตและการดำเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายาก 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ค.๖๒ : ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สิงคโปร์

ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สิงคโปร์ และท่าทีของจีน 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๒ : ความเคลื่อนไหวหลังจากจีนผ่อนปรนนโยบายให้มีลูกคนที่ ๒ ได้

ความเคลื่อนไหวหลังจากจีนผ่อนปรนนโยบายให้มีลูกคนที่ ๒ ได้ ทำให้ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) มียอดขายมูลค่าสูงถึง ๙,๖๑๗ ล้านหยวน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ค.๖๒ : โอกาสและช่องทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย

โอกาสและช่องทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ในช่วงเวลาที่จีนจัดการประชุมเสวนาอารยธรรมเอเชีย ณ กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ : การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับการค้าเสรีของจีน

การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับการค้าเสรีของจีน 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๒ พ.ค.๖๒ : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศจีนประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒)

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศจีนประจำปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ พ.ค.๖๒