bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค.๖๓ : นโยบายเอื้อประโยชน์ด้านภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายขจัดความยากจนของจีน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเอื้อประโยชน์ด้านภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายขจัดความยากจนของจีน 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ : การส่งเสริมการสร้างมหานครที่ทันสมัย (科学推进现代化都市圈建设) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าน เหิงซาน (范恒山) รองผู้อำนวยการคณะกรรมการที่ปรึกษา Double Green Think Tank และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ในการประชุมประจำปี

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างมหานครที่ทันสมัย (科学推进现代化都市圈建设) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าน เหิงซาน (范恒山) รองผู้อำนวยการคณะกรรมการที่ปรึกษา Double Green Think Tank และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ในการประชุมประจำปี "การเงินและเศรษฐศาสตร์" เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๓ : ข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนในการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ (นายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑๙

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนในการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ (นายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ ๑๙ ของประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO)  

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๖๓ : ข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒ ธ.ค.๖๓ : ทิศทางความก้าวหน้าของความร่วมมือ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง / 一带一路 / Belt and Road" ดิจิทัล ระหว่างจีน – อาเซียน

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางความก้าวหน้าของความร่วมมือ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง / 一带一路 / Belt and Road" ดิจิทัล ระหว่างจีน – อาเซียน 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓ : แนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมจากงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ ๑๗ ณ นครหนานหนิง

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมจากงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ ๑๗ ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี) ภายใต้ประเด็น "การสร้างหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัลไปด้วยกัน"

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ : ทิศทางความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในรอบเดือน พ.ย.๖๓

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในรอบเดือน พ.ย.๖๓ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๓ : กรณีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平) เลขาธิการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมการฝึกทหารของคณะกรรมาธิการทหารกลาง ณ กรุงปักกิ่ง

ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平) เลขาธิการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมการฝึกทหารของคณะกรรมาธิการทหารกลาง ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ โดยกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย.๖๓ : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายโจ ไบเดน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายโจ ไบเดน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ : การส่งเสริมสุขภาพและการบรรเทาความยากจน โดยการประกันสุขภาพและการดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสำหรับคนยากจน

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการบรรเทาความยากจน โดยการประกันสุขภาพและการดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสำหรับคนยากจน