bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ต.ค.๖๔ เทศกาลวัฒนธรรม “ต้ายุ่นเหอ” กรุงปักกิ่ง (นานาชาติ) ประจำปี ๒๐๒๑ หรือ 2021

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ต.ค.๖๔ เทศกาลวัฒนธรรม “ต้ายุ่นเหอ” กรุงปักกิ่ง (นานาชาติ) ประจำปี ๒๐๒๑ หรือ 2021

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๔ การให้ความสำคัญของจีนในการพัฒนาการเกษตรเพื่อฟื้นฟูชนบท และการสร้างตราสินค้าการเกษตรของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๔ การให้ความสำคัญของจีนในการพัฒนาการเกษตรเพื่อฟื้นฟูชนบท และการสร้างตราสินค้าการเกษตรของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ ต.ค.๖๔ ความสำเร็จจากหุ่นยนต์ปฏิบัติงานใต้น้ำของจีนที่มีชื่อว่า “สำรวจ ๔๕๐๐”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ ต.ค.๖๔ ความสำเร็จจากหุ่นยนต์ปฏิบัติงานใต้น้ำของจีนที่มีชื่อว่า “สำรวจ ๔๕๐๐”

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน”

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ แนวคิดที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ แนวคิดที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชี้ให้เห็นว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชี้ให้เห็นว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๔ พิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยให้ด้านการค้าต่างประเทศของจีน “แต่ละก้าวมีความก้าวหน้าสูงขึ้น"

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๔ พิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยให้ด้านการค้าต่างประเทศของจีน “แต่ละก้าวมีความก้าวหน้าสูงขึ้น"

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค.๖๔ “แผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีนำร่อง (หูหนาน) ของจีน” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค.๖๔  “แผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีนำร่อง (หูหนาน) ของจีน” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ ต.ค.๖๔ จีนและสหรัฐอเมริกาพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารขึ้นใหม่

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๘ ต.ค.๖๔ จีนและสหรัฐอเมริกาพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารขึ้นใหม่