bg-head-3

บทความ

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ ก.ค.๖๒ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ที่นครเซินเจิ้น

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ที่นครเซินเจิ้น

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ ก.ค.๖๒ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๔ ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ ก.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๔ ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “พัฒนาก้าวหน้าร่วมกัน เสริมพลังเพื่อเศรษฐกิจโลกที่มีคุณภาพ”

สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๖ – จบ) จากการที่ผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการร่วมการสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๖ – จบ) จากการที่ผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการร่วมการสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุทธศาสตร์ไทย – จีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๔ ว่าด้วยผลงานการวิจัยฝ่ายไทยเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง”ของ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๔ ว่าด้วยผลงานการวิจัยฝ่ายไทยเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง”ของ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง) จากการที่ผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการร่วมการสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุทธศาสตร์ไทย – จีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยข้อเสนอจากการสัมมนาครั้งที่ ๗ โดยศาสตราจารย์ ดร. Professor Cui Changcai จาก Harbin Institute of Technology)

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยข้อเสนอจากการสัมมนาครั้งที่ ๗ โดยศาสตราจารย์ ดร. Professor Cui Changcai จาก Harbin Institute of Technology) จากการที่ผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ ตอนที่ ๒

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๒ ว่าด้วยหลักการและข้อเสนอจากการสัมมนาครั้งที่ ๗) โดยผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๒ ว่าด้วยหลักการและข้อเสนอจากการสัมมนาครั้งที่ ๗) โดยผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุทธศาสตร์ไทย – จีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๑ ว่าด้วยความเป็นมา) ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ (ตอนที่ ๑ ว่าด้วยความเป็นมา) โดยผู้เขียนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุมอาเซียน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ แถลงข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงเทพฯ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ ในเรื่องการส่งเสริมบทบาทนำของอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยเกี่ยวข้องกับจ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นแถลงข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงเทพฯ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ ในเรื่องการส่งเสริมบทบาทนำของอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยเกี่ยวข้องกับจุดยืนของจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ ท่าทีของจีนต่อบทบาทและวิสัยทัศน์ร่วมกันของอาเซียน โดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย.๖๒

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อบทบาทและวิสัยทัศน์ร่วมกันของอาเซียน โดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย.๖๒

จีนกับอาเซียน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ ท่าทีของจีนต่อความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Outlook) และการเจรจาการค้าในข้อตกลงการค้าเสรี หรือ RCEP ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย.๖๒ ที่กรุงเทพมหานคร

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอบทวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Outlook) และการเจรจาการค้าในข้อตกลงการค้าเสรี หรือ RCEP ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย.๖๒ ที่กรุงเทพมหานคร