bg-head-3

บทความ

เยือนสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ : นายหลิว เฮ่อ ทูตพิเศษของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางเยือนสหรัฐฯ

กรณีที่นายหลิว เฮ่อ ทูตพิเศษของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะฝ่ายจีนในการเจรจาด้านเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐฯ 

ประชุมรำลึกวันคล้ายวันเกิดของคาร์ล มาร์กซ์

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พ.ค.๖๑ : คำปราศรัยของเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมรำลึกวันคล้ายวันเกิดของคาร์ล มาร์กซ์

ข้อคิดจากคำปราศรัยของเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๑ ในที่ประชุมรำลึกวันคล้ายวันเกิด ๒๐๐ ปี ของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 

จีนพัฒนา AI

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ : เซี่ยงไฮ้เปิดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางสมองและเทคโนโลยีด้านสติปัญญา

กรณีที่เซี่ยงไฮ้เปิดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางสมองและเทคโนโลยีด้านสติปัญญา โดยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ด้วยการนำผลลัพธ์จากการวิจัยด้านสมองไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และป้องกันโรคร้ายที่เกิดกับสมอง และนำไปพัฒนาอัลกอริทึมของ AI  อีกด้วย 

นายบัน คี-มูนและประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ : ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการพบกับนายบัน คี-มูน

ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการพบกับนายบัน คี-มูน ในโอกาสที่นายบัน คี-มูน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวคนใหม่ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งทาง" (Belt and Road Initiative : BRI)

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งทาง" (Belt and Road Initiative : BRI)  

ไทย จีน อาเซียน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ : ไทยจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างจีนกับอาเซียน

กรณีที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างจีนกับอาเซียน อันจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน  

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ค.๖๑ : รถขนส่งมวลชนแห่งอนาคต

กรณีที่มณฑลหูหนาน กำลังมีการทดลองเดินรถ “รถขนส่งมวลชนแห่งอนาคต” ที่ไม่ใช่ระบบลูกผสมหรือไฮบริด TEB (Transit Elevated Bus ) แต่เป็น ART (Autonomous Rail Rapid Transit) 

การประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๑ : นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๗

สรุปความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีจีนจากการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๗ และเยือนประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พ.ค.๖๑

จีนศึกษา

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ค.๖๑ : การลงทุนทั่วโลกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ โดยจีนลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง

กรณีที่องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า การลงทุนทั่วโลกด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ เป็น ๒.๗๙ แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทั่วโลกรวมเป็นจำนวน ๙๘ กิกะวัตต์ ขณะที่จีนมีส่วนแบ่ง ๕๓ กิกะวัตต์ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ : รัฐบาลจีนประกาศมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและนวัตกรรม

รัฐบาลจีนประกาศมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและส่งเสริมนวัตกรรม