bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน

ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย

ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย จากกรณีการเดินทางไปเยือนอินเดียของรัฐมนตรีพาณิชย์จีน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๓ เม.ย.๖๑ : รัฐบาลจีนมีแผนที่ผลักดันเกาะไห่หนานให้เป็น “ฮาวายแห่งทะเลจีนใต้”

รัฐบาลจีนมีแผนที่ผลักดันเกาะไห่หนานให้เป็น “ฮาวายแห่งทะเลจีนใต้” ที่ตั้งอยู่ในทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลจีนใต้ด้วยพื้นที่กว่า ๓๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เม.ย.๖๑ : หลักของการ “หยั่งเซิง” (养生) หรือการดูแลสุขภาพแผนจีน

หลักของการ “หยั่งเซิง” (养生) หรือการดูแลสุขภาพแผนจีน ด้วยการจำแนกผลไม้ชนิดต่างๆ ออกตามคุณสมบัติ แล้วเลือกกินให้เหมาะกับภาวะร่างกายในแต่ละช่วงเวลาก็เพื่อปรับดุลภาวะสุขภาพให้สมดุล 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ : การแก้ไขระเบียบพื้นฐานของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

การแก้ไขระเบียบพื้นฐานของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People's Liberation Army: PLA) ตามความคิดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กองทัพ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย.๖๑ : กรณีที่นายแจ๊ค หม่า (Jack Ma) ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา จะมาเยือนประเทศไทย

กรณีที่นายแจ๊ค หม่า (Jack Ma) ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา จะมาเยือนประเทศไทยในวันนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๑ : กรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลจีน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

กรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลจีน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจีนให้มีคุณภาพและคุณธรรม

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๗ เม.ย.๖๑ : กรณีที่ Sense Time บริษัทสตาร์ทอัพจากจีนได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการตรวจวิเคราะห์ใบหน้าและรูปภาพในสเกลขนาดใหญ่

กรณีที่ Sense Time บริษัทสตาร์ทอัพจากจีนได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการตรวจวิเคราะห์ใบหน้าและรูปภาพในสเกลขนาดใหญ่ ทั้งในโทรศัพท์มือถือและกล้องวงจรปิด

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๖ เม.ย.๖๑ : ท่าทีของจีนที่เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีซีเรีย

ท่าทีของจีนที่เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีซีเรีย หันกลับมาปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาหารือ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เม.ย.๖๑ : คำปราศรัยของ นายสี จิ้น ผิง

คำปราศรัยของ นายสี จิ้น ผิง ในการตรวจพลทางทะเลที่น่านน้ำทะเลจีนใต้ ของคณะกรรมาธิการทหารทหารกลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๑