bg-head-3

บทความ

แม่น้ำฮวงโห

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๒ แนวคิดของจีนในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและพัฒนาแม่น้ำฮวงโห หรือแม่น้ำเหลือง ( 黄河Huáng hé อาจออกเสียงว่า หวางเหอ หรือ หวงเหอ) เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดของจีนในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและพัฒนาแม่น้ำฮวงโห หรือแม่น้ำเหลือง ( 黄河Huáng hé อาจออกเสียงว่า หวางเหอ หรือ หวงเหอ) เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน รองจากแม่น้ำแยงซี โดยมีความยาว ๕,๔๖๔ กิโลเมตร สูงเหนือระดับน้ำทะเล ถึง ๕,๔๐๐ เมตร (ยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาถึง ๑๕ เท่า)

รัสเซีย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ การดำเนินความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในยุคใหม่ระหว่างจีนกับรัสเซีย

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในยุคใหม่ระหว่างจีนกับรัสเซีย

สแกนใบหน้า

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ การใช้ระบบการ “สแกนใบหน้า” เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการใช้ระบบการ “สแกนใบหน้า” เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนจีน

เศรษฐกิจจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของจีนให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของจีนให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

สมุดปกขาว

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๗ ก.ย.๖๒ ข้อมูลการวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตอนที่ ๓ – จบ) เกี่ยวกับแนวโน้มของสถานการณ์ด้านความมั่นคง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation” ที่ได้แจกจ่ายและเ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๗ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตอนที่ ๓ – จบ) เกี่ยวกับแนวโน้มของสถานการณ์ด้านความมั่นคง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation” ที่ได้แจกจ่ายและเผยแพร่เมื่อเดือน ม.ค.๖๐ อันจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และบทบาทท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทย

สมุดปกขาว

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ ข้อมูลการวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตอนที่ ๒) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและรูปแบบกิจกรรมสำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงของจีน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacific Securi

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตอนที่ ๒) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและรูปแบบกิจกรรมสำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงของจีน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation” ที่ได้แจกจ่ายและเผยแพร่เมื่อเดือน ม.ค.๖๐

สมุดปกขาว

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตอนที่ ๑) เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacif

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ท่าทีของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ตอนที่ ๑) เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation” ที่ได้แจกจ่ายและเผยแพร่เมื่อเดือน ม.ค.๖๐

จีนกับอาซียน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๒ ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาซียน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาซียน

ลงทุน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ ข่าวสารเกี่ยวกับแรงดึงดูดการลงทุนจากต่างแดนของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแรงดึงดูดการลงทุนจากต่างแดนของจีน

ฮ่องกง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ กระทรวงการต่างประเทศไทยแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศไทยแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง