bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ครั้งที่ ๑๖

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ครั้งที่ ๑๖ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔ สำนักงานความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการการทหารกลาง

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔ สำนักงานความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการการทหารกลาง 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ พ.ย.๖๔ กระทรวงกลาโหม ของจีนได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ โดยพันเอกอาวุโส ถัน เค่อเฟย

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ พ.ย.๖๔ กระทรวงกลาโหม ของจีนได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ โดยพันเอกอาวุโส ถัน เค่อเฟย 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ของจีน เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ของจีน เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ของจีน เข้าร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ พ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี  ของจีน เข้าร่วมประชุมผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๔

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ พ.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาว เรื่อง “นโยบายและปฏิบัติการของจีนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ พ.ย.๖๔ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาว เรื่อง “นโยบายและปฏิบัติการของจีนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนฟื้นฟูฐานะอันชอบด้วยกฎหมายบนเวทีสหประชาชาติ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวซินหัว

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค.๖๔ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวซินหัว