bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ ก.พ.๖๔ การเสริมสร้างความร่วมมือจีน-อาเซียน ในด้านการชำระเงินดิจิทัล

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๖ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือจีน-อาเซียน ในด้านการชำระเงินดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ ก.พ.๖๔ "แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง" (“建设高标准市场体系行动方案”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๕ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง" (“建设高标准市场体系行动方案”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน รวมทั้งกำหนดให้ทุกภูมิภาคและหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๓

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๓ รายงานผลงานรัฐบาล (政府工作报告) ซึ่งเป็นตอนจบ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๒

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๒ โดยจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน - อาเซียนปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ในการรักษาแนวโน้มที่ดีของความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งการสร้างประชาคมจีน – อาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน ดังนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จึงมีข้อเสนอ ๔ ประการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๑

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔ การแถลงข่าวเกี่ยวกับไต้หวันของโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนและโฆษกของกระทรวงกลาโหมจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลการแถลงข่าวเกี่ยวกับไต้หวันของโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนและโฆษกของกระทรวงกลาโหมจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ กฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国海警法)

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国海警法) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๓๐ ม.ค.๖๔ ขอเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนของ “แผนแม่บทสำหรับเส้นทางใหม่ทางบก ทางทะเลและทางตะวันตก” (“西部陆海新通道总体规划”)

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๓๐ ม.ค.๖๔ ) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนของ “แผนแม่บทสำหรับเส้นทางใหม่ทางบก ทางทะเลและทางตะวันตก” (“西部陆海新通道总体规划”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๖)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๖) ซึ่งเป็นตอนจบ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๕) โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของชนกลุ่มน้อย

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๕) โดยรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้