bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ มิ.ย.๖๓ การหารือทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับเยอรมนี

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการหารือทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับเยอรมนี 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ การหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงระหว่างจีน-ยุโรป

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงระหว่างจีน-ยุโรป 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ พลังการขยายอุปสงค์ภายในประเทศของจีน รวมถึงการ ส่งเสริมการเปิดเสรีและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยการจัดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน中国国际进口博览会หรือ CIIE (China International Import Expo)

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังการขยายอุปสงค์ภายในประเทศของจีน รวมถึงการ ส่งเสริมการเปิดเสรีและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยการจัดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน中国国际进口博览会หรือ CIIE (China International Import Expo)

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓ เนื้อหาสาระหลักของ “๖+๑+๔” ในแผนแม่บทสำหรับการสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน (ไหหลำ)

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระหลักของ “๖+๑+๔” ในแผนแม่บทสำหรับการสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน (ไหหลำ) 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ มิ.ย.๖๓ การจัดเทศกาลสนับสนุนการบริโภคของประชาชนชาวจีนในกรุงปักกิ่ง (北京) เมืองหลวงของจีน ในช่วงหลังสิ้นสุดการระบาดของโควิด-๑๙

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลสนับสนุนการบริโภคของประชาชนชาวจีนในกรุงปักกิ่ง (北京) เมืองหลวงของจีน ในช่วงหลังสิ้นสุดการระบาดของโควิด-๑๙ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๓ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (中国国务院新闻办公 The State Council Information Office of the People's Republic of China) ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “การรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของจีน”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (中国国务院新闻办公  The State Council Information Office of the People's Republic of China) ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “การรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของจีน” 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ มิ.ย.๖๓ การที่จีนกำลังเร่งงานวิจัยพัฒนาวัคซีน (疫苗vaccine) ยารักษา และชุดตรวจกรดนิวคลีอิกสำหรับโควิด-๑๙ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่จีนกำลังเร่งงานวิจัยพัฒนาวัคซีน (疫苗vaccine) ยารักษา และชุดตรวจกรดนิวคลีอิกสำหรับโควิด-๑๙ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ มิ.ย.๖๓ กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่สหรัฐฯ ได้ส่งคำร้องถึงสหประชาชาติ (联合国 United Nations) กล่าวหาว่าจีนถือครองอธิปไตยโดยมิชอบในทะเลจีนใต้ (南海 South China Sea)

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่สหรัฐฯ ได้ส่งคำร้องถึงสหประชาชาติ (联合国  United Nations) กล่าวหาว่าจีนถือครองอธิปไตยโดยมิชอบในทะเลจีนใต้ (南海  South China Sea)

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๓ แผนการสร้างเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คณะรัฐมนตรีจีนได้ผ่านมติอนุมัติให้รัฐบาลมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรี (自由贸易试验区 Pilot Free Trade Zone) เป็นแห่งที่ ๑๒ ของจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสร้างเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่คณะรัฐมนตรีจีนได้ผ่านมติอนุมัติให้รัฐบาลมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรี (自由贸易试验区  Pilot Free Trade Zone) เป็นแห่งที่ ๑๒ ของจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิ.ย.๖๓ ความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับอินเดียและแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับอินเดียและแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต