bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ แนวคิดในการสร้างพื้นที่การผลิตหลักและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ แนวคิดในการสร้างพื้นที่การผลิตหลักและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงของมณฑลหูหนาน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ได้เผยแพร่ “ปฏิญญาร่วมกลาสโกว์ว่าด้วยการส่งเสริมมาตรการรับมือสภาพภูมิอากาศในทศวรรษที่ ๒๐ ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างจีน-สหรัฐฯ”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ได้เผยแพร่ “ปฏิญญาร่วมกลาสโกว์ว่าด้วยการส่งเสริมมาตรการรับมือสภาพภูมิอากาศในทศวรรษที่ ๒๐ ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างจีน-สหรัฐฯ”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๖๔ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๖ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๖๔ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๖ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยืนหยัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก”

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๔  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยืนหยัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๔ “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๔  “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ”

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือ เป่ยโต่ว จีน-แอฟริกา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ การประชุมฟอรั่มความร่วมมือ เป่ยโต่ว จีน-แอฟริกา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในกรุงปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในกรุงปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ สินค้าไทยได้เข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ ๔

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ สินค้าไทยได้เข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ครั้งที่ ๔

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน” ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบทางไกล

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน” ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบทางไกล

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ พ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๖ ผ่านระบบทางไกล จากกรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ พ.ย.๖๔  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ ๑๖ ผ่านระบบทางไกล จากกรุงปักกิ่ง