bg-head-3

บทความ

แรงบันดาลใจจากพ่อส่งต่อมายัง ปธน.จีน

แรงบันดาลใจจากพ่อส่งต่อมายัง ปธน.จีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ ความขัดแย้งะหว่างจีนกับอินเดียในบริเวณพื้นที่ชายแดน

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งะหว่างจีนกับอินเดียในบริเวณพื้นที่ชายแดน 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓ ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีน ในการสนับสนุนหุ้นส่วนความร่วมมือตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีความเคลื่อนไหวของจีน ในการสนับสนุนหุ้นส่วนความร่วมมือตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๓ ความเคลื่อนไหวจากการประชุมทางไกลระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI)

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวจากการประชุมทางไกลระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ ความเคลื่อนไหวจากการประชุมสุดยอดต่อต้านการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระหว่างจีน – แอฟริกา และคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุม

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวจากการประชุมสุดยอดต่อต้านการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระหว่างจีน – แอฟริกา และคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุม

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓) การฟื้นฟูสายการผลิตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (中小企业) หรือ SMEs ระหว่างจีน-ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (中国—中东欧 China-CEEC)

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสายการผลิตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (中小企业) หรือ SMEs ระหว่างจีน-ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (中国—中东欧  China-CEEC)  

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ สัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจจีน จากการฟื้นตัวโดยรวมของตัวชี้วัดที่สำคัญในเดือน พ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจจีน จากการฟื้นตัวโดยรวมของตัวชี้วัดที่สำคัญในเดือน พ.ค.๖๓ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ผลจากการที่จีนนำรูปแบบใหม่ในการขนส่งสินค้าส่งออกด้วยทางด่วนระหว่างประเทศ หรือ TIR (跨境电商TIR国际公路出口运输) มาใช้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลจากการที่จีนนำรูปแบบใหม่ในการขนส่งสินค้าส่งออกด้วยทางด่วนระหว่างประเทศ หรือ TIR (跨境电商TIR国际公路出口运输) มาใช้ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน (2020年中国-东盟数字经济合作年开幕) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน (2020年中国-东盟数字经济合作年开幕) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๓ การที่จีนประกาศ “แผนแม่บทโครงการหลักในการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศแห่งชาติ (ปี ๒๐๒๑ – ๒๐๓๕)” 全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划 (2021-2035年)

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่จีนประกาศ “แผนแม่บทโครงการหลักในการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศแห่งชาติ (ปี ๒๐๒๑ – ๒๐๓๕)” 全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划 (2021-2035年)